For en bedre og roligere søvn | 15 års garanti
Mindsker ryg- og nakkegener | Fri for bakterier og husstøvmider
Produceret, testet og pakket i Aarup på Fyn
MARTS TILBUD
Spar op til 9.000 kr.
Klik her

TEMPUR®GARANTI

TEMPUR®GARANTI

Dette dokument indeholder betingelser og undtagelser for TEMPURs garanti for nye TEMPUR produkter solgt til kunder i hele verden (undtaget USA og Canada)

Hvem tilbyder TEMPUR garantien?

Leverandøren af TEMPUR produkter (med undtagelse af USA og Canada) er Dan-Foam APS, et aktieselskab i Danmark med CVR-nummeret DK-24209709. Selskabets adresse er Holmelund 43, 5560 Aarup, Danmark (”leverandøren”). Dan-Foam APS er et datterselskab under TEMPUR-Sealy International, Inc. Det danske salgsselskab hedder TempurSealy Danmark og har CVR-nummeret DK-25612620. Selskabets adresse er Vestergade 11, 5000 Odense C (”salgsselskabet”).

Hvad er dækket?

Leverandøren garanterer, at alle nye og original TEMPUR produkter ikke får fabrikationsfejl grundet defekt håndværk eller materialer inden for den gældende garantiperiode (se Garantiperiode) medmindre produktet er specifikt ekskluderet eller hvis en udelukkelse gælder (se Undtagelser)

TEMPUR garantien gælder for produkter, der er købt af forbrugere i hele verden (undtagen USA og Canada) enten fra salgsselskabet eller en autoriseret forhandler til personlig brug og ikke til virksomhed, handel eller erhverv. En liste af autoriserede forhandlere kan findes på www.tempur.dk.

Garantiperiode

TEMPUR garantien gælder den periode, der står på eller inden i emballagen på det pågældende produkt eller som angivet nedenfor, gældende fra købsdatoen (undtaget når produktet er en udstillings- eller demonstrationsmodel – her gælder garantien fra produktionsdatoen).

Garantiperioden er som beskrevet i garantioversigten, men leverandøren opfordrer til, at du tjekker garantibetingelserne for det land, hvori du oprindeligt købte produktet, da der kan være afvigelser i garantiperioden. Se mere på www.tempur.dk.

Produkt

Produkt

Garantien er gældende fra købsdato

Hvad er dækket?

Madrasser & Topper 15 års garanti Fysiske defekter eller ændringer, der skaber en sætning på mere end 2 cm i TEMPUR
Puder og små produkter (Inkluderer Rejse, Rygstøtte & Støtteprodukter) 3 års garanti Fysiske defekter eller ændringer, der skaber en sætning på mere end 2 cm i TEMPUR
Sengebunde og rammer (Inkluderer fjernbetjeninger og motorer) 5 års garanti Fejl i materialer og håndværk samt defekt motor eller fjernbetjening
Fusion sengesystem (Inkluderer rammer og bund)* 10 års garanti Gælder fjederbrud og brud på ramme på boks/elevationsbund samt fjederbrud på kontinentalmadrassen. *Eksklusiv fjernbetjeninger og motorer. Her gælder 5 års garanti.
Sengegavle 10 års garanti Fejl i materialer og håndværk
TEMPUR-FIT™ Dyner & lagner 3 år Fejl i materialer og håndværk
Betræk til madrasser og hovedpuder 2 år Fejl i materialer og håndværk
Hvis reklamationen er gyldig under garantien vil TEMPUR give dig et erstatningsprodukt eller reparere dit eget produkt. Det er TEMPURs beslutning, hvorvidt produktet erstattes eller repareres

Der er ikke noget i denne garanti, der er ment til at skulle begrænse kundens lovmæssige rettigheder, og disse rettigheder er ikke en erstatning for, men en tilføjelse til, de lovmæssige rettigheder.

Hvad gør vi?

Når en valid reklamation indsendes i overensstemmelse med TEMPUR garantien skal leverandøren enten reparere eller erstatte produktet med et tilsvarende produkt uden omkostninger. Det er TEMPURs beslutning, hvorvidt produktet erstattes eller repareres.

Salgsselskabet afhenter produktet til erstatning, så længe reklamationen er gyldig i forhold til denne TEMPUR garanti, og produktet returneres fra en adresse i samme land, som produktet oprindeligt var købt i. Det erstattede produkt leveres gratis til en adresse i samme land, som det oprindelige produkt var købt i. I alle andre tilfælde pålægges omkostningerne for levering kunden. Eventuel reparation aftales med salgsselskabet.

I tilfælde af erstatning skal leverandøren forsøge at skaffe et produkt fra samme kollektion. Hvis kollektionen er udgået, eller produktet på anden måde ikke kan skaffes, skal leverandøren skaffe et produkt, der ifølge leverandøren, minder om det defekte produkt.

TEMPUR garantien gælder fra købsdatoen (eller produktionsdatoen, hvis der er tale om udstillings- eller demonstrationsmodeller) for det originale produkt. Den fornyes ikke ved udlevering af repareret eller erstatnings-produkt. I disse tilfælde løber TEMPUR garantien i den resterende periode fra købsdatoen for det originale produkt.

Undtagelser

TEMPUR garantien gælder ikke, hvis
 • produktet er købt brugt, second hand eller ikke fra en autoriseret forhandler eller direkte fra leverandøren
 • reklamationsprocessen for TEMPUR garantien (defineret under ”Hvordan reklamerer du dit TEMPUR produkt”) ikke er fulgt korrekt
 • produktet ikke har været anvendt og/eller håndteret med omhu og/eller i overensstemmelse med de vejledning for anvendelse, rengøring og vedligeholdelse, der ligger på tempur.dk
 • produktet er ødelagt bevidst eller er blevet ødelagt som resultat af forsømmelse, snit, brand, vand og anden uretmæssig brug enten af dig eller tredjepart
 • defekten skyldes, at produktet har været bøjet, presset eller udsat for kolde temperaturer over en periode, der kan få materialet til at gå i stykker eller permanent deformere
 • produktet har været vådt eller gennemblødt imod leverandørens anbefalinger
 • produktet er meget plettet, snavset og/eller på anden måde uhygiejnisk
 • produktet er blevet ændret eller repareret uden godkendelse fra leverandøren
 • elevationssenge har været overbelastet eller misbrugt i forhold til leverandørens vægtrestriktioner
 • lynlåse på betrækkene, medmindre disse er defekte ved modtagelse af produktet
 • for madrasser (gælder CE mærkede produkter), hvor defekten eller ændringer i produktet kun er en mindre eller normal ændring, der ikke påvirker produktets trykaflastende egenskaber.

Hvordan reklamerer du dit TEMPUR produkt?

For at reklamere dit TEMPUR produkt skal du:
 • kontakte den autoriserede forhandler, hvor du har købt produktet (”butikken”). Hvis butikken er lukket eller ikke længere sælger TEMPUR, skal du kontakt salgsselskabet.
 • fremvise den originale kvittering eller bon som bevis for købet.
 • have udfyldt TEMPUR reklamationsformularen korrekt. Denne kan rekvireres fra salgsselskabet.
 • returnere produktet til butikken eller salgsselskabet (men kun hvis salgsselskabet har bedt om at få det tilsendt).

Vores ansvar overfor dig

Leverandørens ansvar begrænser sig til omkostningen ved reparation eller ombytning af produktet i henhold til TEMPUR garantien. Derfor, er leverandøren ikke ansvarlig for tab eller skade der på nogen måde opstår på baggrund af køb, besiddelse, salg eller anvendelse af produkterne. Men leverandøren hverken udelukker eller begrænser sit ansvar for død eller personlig skade forårsaget af uagtsomhed, svindel og bedragerisk vildledende fremstilling

Produkterne sælges til huslig og privat brug. Leverandøren har intet ansvar over for dig for evt. tab af fortjeneste eller omsætning, ophør af virksomhed eller tab af forretningsmuligheder.

Dine juridiske rettigheder

TEMPUR garantien påvirker ikke kundens lovmæssige rettigheder under gældende lovgivning men bestræber sig på at sikre kundens rettigheder, hvor det er muligt.