TEMPUR® Sustainability vision

TEMPUR®

Bæredygtighed

VI BESTRÆBER OS PÅ AT GØRE DET RIGTIGE

Vores mission er at hjælpe mennesker rundt om i verden med at få den bedste nattesøvn – men vores mission stopper ikke her. Vi er dedikeret til at beskytte og bevare vores miljø og reducere vores globale miljømæssige fodaftryk....

VORES MÆRKESAGER

Tempur Mattress

Vilde blomster skaber forskellige levesteder

Vi har for nylig plantet en eng af lokale vilde blomster ved vores produktionsanlæg i Danmark for at skabe livsvigtige levesteder til insektbestanden. Vilde blomster er en fødekilde til bier og sommerfugle, som er afgørende for bestøvning af fødeafgrøder. Vi har siden modtaget anerkendelse fra lokale biavlere, der er glade for dette initiativ.

Tempur Mattress

Genbrug og genanvendelse

Vores danske produktionsfaciliteter arbejder sammen med en række partnere, herunder Teknologisk Institut og flere andre danske virksomheder, for at skabe et innovativt program kaldet ’RePURpose’, der har til formål at finde nye måder at genbruge og genanvende polyurethan (en af de vigtigste ingredienser i vores TEMPUR® Materiale)

VORES MÅL

"Som en global leder inden for design, fremstilling og distribution af sengerelaterede produkter mener vi, at succes skal defineres bredt og skal inkludere vores indvirkning på vores lokalsamfund og miljø"

Scott Thompson, formand, præsident og

Se nærmere på vores globale og lokale mål, de fremskridt vi laver og vores fremtidsplaner...

Tempur Mattress

Oprettelse af langtidsholdbare produkter

Alle TEMPUR® madrasser har en minimumslevetid på 15 år, vi leder altid efter nye måder at genbruge eller genanvende materialet.

Vi tilbyder nemme opgraderingsmuligheder - du kan udskifte betrækket på din madras for at give den et nyt liv og længere levetid

Betrækket på TEMPUR® madrasser og puder kan adskilles fra skumkernen, så de kan komme ind i separate genbrugsstrømme.

Vores madrassers skumkerner består af 3-4 lag af materialer af samme oprindelse for at muliggøre bedre genanvendelighed.8

Når vores madrasser når slutningen på deres levetid, kan polyurethanskummet rengøres og makuleres til brug i gulvtæpper, isoleringspaneler, autostole og boksepuder.9 Vi søger løbende efter flere måder at udnytte vores unikke materiale på.

Tempur Mattress

Bæredygtighedsdrevne produkter

Vi øger vigtigheden af bæredygtighed i vores produktudviklingsproces ved at undersøge metoder til at integrere flere bæredygtige komponenter, forsyningskæder og samlingsmetoder. Vi opfylder strenge certificeringsstandarder som Oeko-Tex certificeringen, TÜV og ISO certificeringer på vores danske produktionssted .

Tempur Mattress

Reducering af materialer

I en række lande har vi tilføjet et sortiment af komprimerede madrasser til vores produktsortiment. Dette har givet os mulighed at reducere den emballage, der kræves til forsendelse, samt brændstofforbrug og drivhusgasser i forbindelse med transport.

Vi forsøger altid at forbedre vores emballage for at reducere mængden af materialer og øge genanvendeligheden, samtidig med, at de er af så høj kvalitet som muligt.

Tempur Mattress

Øget genanvendelighed

De brune kasser, som vores madrasser kommer i, er fremstillet af op til 78% genbrugsfibre, fra vores FSC Chain of Custody certificerede leverandør. Du finder FSC og genbrugs-logoerne trykt på kassen.

Tempur Mattress

Global sporing og målsætninger

I løbet af 2020 begyndte vi at spore vores elforbrug, vandforbrug og kulstofemissioner på alle vores produktionsfaciliteter og distributionscentre. Dette giver os mulighed for at sætte en baseline, vedtage reduktionsmål og implementere programmer for at kunne reducere energiforbrug og emissioner på tværs af organisationen.

I 2020 reducerede vores danske fabrik de årlige emissioner med over 10.000 tons CO2 - svarende til 2.242 bilers forbrug i et år1

I 2021 overgik vi til tredjepart "World Resources Institute" certificerede opgørelser for emissioner for at hjælpe med at måle og benchmarke vores fremskridt. Ved hjælp af disse anerkendte standarder sikrer vi, at vi præsenterer en sand og retfærdig redegørelse for vores emissioner.

Tempur Mattress

Vedvarende energi

I juni 2022 vil et stort solcellepanel stå klar på taget hos Dan-Foam i Aarup på Fyn. Solenergien, der genereres af anlægget , forventes at være tilstrækkelig til at forsyne cirka 20 % af Dan-Foams energiforbrug.

Dan-Foam er gået sammen med 11 andre virksomheder i Danmark om at bygge en ny stor solcellepark. Aftalen kaldes en PPA (Power Purchase Agreement). Med elkøbsaftaler kan virksomheder aktivt tilføre samfundet ny vedvarende energi gennem opførelse af enten solcelleparker eller vindmøller. Solcelleparken forventes at stå færdig i 1. kvartal 2023 og producere ca. 70.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 18.000 husstande. Dan-Foam vil benytte ca. 4000 MWh fra parken, hvilket vil kunne dække ca. 70 % af Dan-Foams energiforbrug.

Tempur Mattress

Energibesparelse

I 2020 gik vi over til energibesparende LED-belysning i alle vores produktions- og montagefaciliteter verden over.

Vores danske produktionsfabrik er ISO 50.001 certificeret – dette anerkender virksomheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne. Certificeringen blev tildelt takket være vores nye energistyringssystem designet til at reducere forbruget og øge effektiviteten.

Tempur Mattress

Optimering af affaldshåndtering

Vores danske og øvrige europæiske produktionsfaciliteter genbruger op til 80 % af alt affald – dette er langt foran vores globale mål!

Globalt fokuserer vores kontorer og lagerbygninger også på at reducere mængden af affald der går på deponi eller til forbrænding. Vi skal forbedre sortering og genanvendelse og lige nu arbejdes der på en baseline og mål

I 2020 implementerede vi et pilotprogram i to af vores europæiske produktionsfaciliteter for at optimere affaldshåndteringsprocesser. Programmet blev implementeret på begge faciliteter i 2021

Tempur Mattress

Forbedring af genanvendelighed

Vi er i dialog med genanvendelsesfaciliteter for madrasser verden over for at identificere muligheder for det brugte skum og tekstil. Denne dialog sikrer samtidig vigtige indsigter til brug i vores fremtidige produktudvikling hvor vi tilstræber os på at sikre produkterne kan genanvendes.


Tempur Mattress

Genanvendelig gaveindpakning

Når TEMPUR® senge går ud af sortiment og dermed ikke længere produceres, har vi tekstilrester i overskud. For at reducere spild, har vi fokus på at genanvende disse tekstilrester, så de bliver brugt til et andet formål. Derfor genanvender vi tekstilresterne til gaveindpakning*, når du køber et TEMPUR® produkt i gave i TEMPUR.dk eller i TEMPUR® Brand Store. Du kan forlænge levetiden på tekstilresterne ved selv at tage disse i brug til næste gang du skal pakke en gave ind. Dermed bidrager du også til en renere og grønnere verden.

*Når dette er tilgængeligt

Læs mere

For at finde ud af mere om alle vores bæredygtigheds-indsatser
og -mål kan du læse vores Corporate Social Values Report fra 2022

VI BESTRÆBER OS PÅ AT GØRE DET RIGTIGE

Vores mission er at hjælpe mennesker rundt om i verden med at få den bedste nattesøvn – men vores mission stopper ikke her. Vi er dedikeret til at beskytte og bevare vores miljø og reducere vores globale miljømæssige fodaftryk.

Rejsen starter her...

VORES MÆRKESAGER

Tempur Mattress

Vilde blomster skaber forskellige levesteder

Vi har for nylig plantet en eng af lokale vilde blomster ved vores produktionsanlæg i Danmark for at skabe livsvigtige levesteder til insektbestanden. Vilde blomster er en fødekilde til bier og sommerfugle, som er afgørende for bestøvning af fødeafgrøder. Vi har siden modtaget anerkendelse fra lokale biavlere, der er glade for dette initiativ.

Tempur Mattress

Genbrug og genanvendelse

Vores danske produktionsfaciliteter arbejder sammen med en række partnere, herunder Teknologisk Institut og flere andre danske virksomheder, for at skabe et innovativt program kaldet ’RePURpose’, der har til formål at finde nye måder at genbruge og genanvende polyurethan (en af de vigtigste ingredienser i vores TEMPUR® Materiale)

VORES MÅL

"Som en global leder inden for design, fremstilling og distribution af sengerelaterede produkter mener vi, at succes skal defineres bredt og skal inkludere vores indvirkning på vores lokalsamfund og miljø"

Scott Thompson, formand, præsident og CEO

Se nærmere på vores globale og lokale mål, de fremskridt vi laver og vores fremtidsplaner...

Tempur Mattress

Oprettelse af langtidsholdbare produkter

Alle TEMPUR® madrasser har en minimumslevetid på 15 år, vi leder altid efter nye måder at genbruge eller genanvende materialet.

Vi tilbyder nemme opgraderingsmuligheder - du kan udskifte betrækket på din madras for at give den et nyt liv og længere levetid.

Betrækket på TEMPUR® madrasser og puder kan adskilles fra skumkernen, så de kan komme ind i separate genbrugsstrømme.

Vores madrassers skumkerner består af 3-4 lag af materialer af samme oprindelse for at muliggøre bedre genanvendelighed.8

Når vores madrasser når slutningen på deres levetid, kan polyurethanskummet rengøres og makuleres til brug i gulvtæpper, isoleringspaneler, autostole og boksepuder. Vi søger løbende efter flere måder at udnytte vores unikke materiale på.

Tempur Mattress

Bæredygtighedsdrevne produkter

Vi øger vigtigheden af bæredygtighed i vores produktudviklingsproces ved at undersøge metoder til at integrere flere bæredygtige komponenter, forsyningskæder og samlingsmetoder. Vi opfylder strenge certificeringsstandarder som Oeko-Tex certificeringen, TÜV og ISO certificeringer på vores danske produktionssted .

Tempur Mattress

Reducering af materialer

I en række lande har vi tilføjet et sortiment af komprimerede madrasser til vores produktsortiment. Dette har givet os mulighed at reducere den emballage, der kræves til forsendelse, samt brændstofforbrug og drivhusgasser i forbindelse med transport.

Vi forsøger altid at forbedre vores emballage for at reducere mængden af materialer og øge genanvendeligheden, samtidig med, at de er af så høj kvalitet som muligt.

Tempur Mattress

Øget genanvendelighed

De brune kasser, som vores madrasser kommer i, er fremstillet af op til 78% genbrugsfibre, fra vores FSC Chain of Custody certificerede leverandør. Du finder FSC og genbrugs-logoerne trykt på kassen.

Tempur Mattress

Global sporing og målsætninger

I løbet af 2020 begyndte vi at spore vores elforbrug, vandforbrug og kulstofemissioner på alle vores produktionsfaciliteter og distributionscentre. Dette giver os mulighed for at sætte en baseline, vedtage reduktionsmål og implementere programmer for at kunne reducere energiforbrug og emissioner på tværs af organisationen.

I 2020 reducerede vores danske fabrik de årlige emissioner med over 10.000 tons CO2 - svarende til 2.242 bilers forbrug i et år1

I 2021 overgik vi til tredjepart "World Resources Institute" certificerede opgørelser for emissioner for at hjælpe med at måle og benchmarke vores fremskridt. Ved hjælp af disse anerkendte standarder sikrer vi, at vi præsenterer en sand og retfærdig redegørelse for vores emissioner.

Tempur Mattress

Vedvarende energi

I juni 2022 vil et stort solcellepanel stå klar på taget hos Dan-Foam i Aarup på Fyn. Solenergien, der genereres af anlægget, forventes at være tilstrækkelig til at forsyne cirka 20 % af Dan-Foams energiforbrug.

Dan-Foam er gået sammen med 11 andre virksomheder i Danmark om at bygge en ny stor solcellepark. Aftalen kaldes en PPA (Power Purchase Agreement). Med elkøbsaftaler kan virksomheder aktivt tilføre samfundet ny vedvarende energi gennem opførelse af enten solcelleparker eller vindmøller. Solcelleparken forventes at stå færdig i 1. kvartal 2023 og producere ca. 70.000 MWh årligt, svarende til elforbruget for ca. 18.000 husstande. Dan-Foam vil benytte ca. 4000 MWh fra parken, hvilket vil kunne dække ca. 70 % af Dan-Foams energiforbrug.

Tempur Mattress

Energibesparelse

I 2020 gik vi over til energibesparende LED-belysning i alle vores produktions- og montagefaciliteter verden over.

Vores danske produktionsfabrik er ISO 50.001 certificeret – dette anerkender virksomheder, der forbedrer deres energimæssige ydeevne. Certificeringen blev tildelt takket være vores nye energistyringssystem designet til at reducere forbruget og øge effektiviteten.

Tempur Mattress

Optimering af affaldshåndtering

Vores danske og øvrige europæiske produktionsfaciliteter genbruger op til 80 % af alt affald – dette er langt foran vores globale mål!

Globalt fokuserer vores kontorer og lagerbygninger også på at reducere mængden af affald der går på deponi eller til forbrænding. Vi skal forbedre sortering og genanvendelse og lige nu arbejdes der på en baseline og mål

I 2020 implementerede vi et pilotprogram i to af vores europæiske produktionsfaciliteter for at optimere affaldshåndteringsprocesser. Programmet blev implementeret på begge faciliteter i 2021

Tempur Mattress

Forbedring af genanvendelighed

Vi er i dialog med genanvendelsesfaciliteter for madrasser verden over for at identificere muligheder for det brugte skum og tekstil. Denne dialog sikrer samtidig vigtige indsigter til brug i vores fremtidige produktudvikling hvor vi tilstræber os på at sikre produkterne kan genanvendes.


Tempur Mattress

Genanvendelig gaveindpakning

Når TEMPUR® senge går ud af sortiment og dermed ikke længere produceres, har vi tekstilrester i overskud. For at reducere spild, har vi fokus på at genanvende disse tekstilrester, så de bliver brugt til et andet formål. Derfor genanvender vi tekstilresterne til gaveindpakning*, når du køber et TEMPUR® produkt i gave i TEMPUR.dk eller i TEMPUR® Brand Store. Du kan forlænge levetiden på tekstilresterne ved selv at tage disse i brug til næste gang du skal pakke en gave ind. Dermed bidrager du også til en renere og grønnere verden.

*Når dette er tilgængeligt.

LÆS MERE

For at finde ud af mere om alle vores bæredygtigheds-indsatser og -mål kan du læse vores Corporate Social Values Report fra 2022