VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER

Salgsvilkår og betingelser (webside og telefon)

DISSE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER BLEV SIDST AJOURFØRT DEN 14. AUGUST 2019.

VIGTIGT: LÆS DISSE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER OMHYGGELIGT. DE UDGØR EN RETSLIGT BINDENDE AFTALE MELLEM DEM OG OS. UNDLAD VENLIGST AT GÅ IND PÅ ELLER BRUGE DENNE WEBSIDE ELLER AFGIVE ORDRER GENNEM DENNE WEBSIDE ELLER TELEFONISK, HVIS DE IKKE ER ENIG I DISSE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER.

Facebook konkurrence betingelser, klik her

1. Indledning

1.1 Disse salgsvilkår og -betingelser gælder for Deres adgang til og brug af hjemmesiden og/eller for ordrer afgivet gennem hjemmesiden eller telefonisk. Hvis De: klikker på knappen” Jeg accepterer” på hjemmesiden for at acceptere disse salgsvilkår og -betingelser og vores privatlivspolitik; går ind på eller anvender hjemmesiden; afgiver en ordre til os gennem hjemmesiden;og/eller bekræfter med e-mail, brev eller telefonisk, at De accepterer disse salgsvilkår og -betingelser, og vores privatlivspolitik, accepterer De at være bundet af disse salgsvilkår og -betingelser og vores privatlivspolitik [http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx] og indgår en aftale med [Tempur Sealy Danmark ], et selskab registreret i [Danmark], hvis registreringsnummer er CVr: 25612620og hvis registrerede sæde er beliggende [Vestergade 11, 5000 Odense C. Hvis De ikke accepterer disse salgsvilkår og -betingelser og/eller privatlivspolitikken http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx , skal De ikke klikke ”Jeg accepterer” eller gå ind på eller anvende hjmmesiden, eller afgive ordrer til os gennem hjemmesiden..

1.2 Vi kan ændre disse salgsvilkår og -betingelser og/eller privatlivspolitikken http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx ] når som helst, og vi offentliggør i givet fald den ændrede udgave på hjemmesiden. Sådanne ændrede udgaver påvirker ikke ordrer, som De allerede har afgivet gennem hjemmesiden; og vil i alle andre tilfælde træde i kraft fra en sådan offentliggørelse. De bør af og til tjekke hjemmesiden for at gennemse de nuværende salgsvilkår og -betingelser og/eller privatlivspolitikken [http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx].

1.3 Såfremt der opstår konflikt mellem disse salgsvilkår og -betingelser og privatlivspolitikken eller andre politikker, retningslinjer, regler og/eller andre vilkår og -betingelser, har nærværende salgsvilkår og -betingelser forrang i forhold til en sådan konflikt.

2. Licens

2.1 Forudsat at De accepterer disse salgsvilkår og -betingelser, giver vi og/eller vores licensgivere Dem ret til at få adgang til at se det indhold og oplysninger, der gives eller stilles til rådighed på eller gennem hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, tekst, billeder og videoer (“indholdet”), udelukkende til Deres personlige og ikke-kommercielle brug, medmindre det er skriftligt aftalt mellem Dem og os.

2.2 Med forbehold for Deres præceptive rettigheder, må De ikke uden vores forudgående, skriftlige, udtrykkelige tilladelse på nogen måde udskrive, downloade, kopiere, gengive, give i underlicens, genudgive, distribuere, videresende, offentligt udføre, fremvise eller stille til rådighed, ændre, tilpasse, gribe ind i, skabe afledte arbejder af eller efterligne indhold eller gøre andet med dette indhold, som ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser. Med forbehold af de ovenstående overordnede regler bør De downloade og/eller udskrive og beholde en aktuel kopi af disse salgsvilkår og -betingelser til Deres egne optegnelser.

2.3 Alle immaterielle rettigheder og ejendomsrettigheder i indholdet ejes af os eller vores licensgivere. De accepterer og anerkender: at De ikke får ejendomsrettigheder over indholdet; og at ændring af indhold eller anvendelse af indhold til andre formål end det i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser udtrykkeligt tilladte kan udgøre en tilsidesættelse af vores eller andres ophavsrettigheder, eller andre enerettigheder.

2.4 Rettigheder, der ikke gives udtrykkeligt i disse salgsvilkår og -betingelser, forbeholdes.

2.5 Vi accepterer ikke eller tager hensyn til andet kreativt materiale, ideer eller forslag end dem, vi konkret anmoder om. Dette sker for at undgå misforståelser, hvis Deres idéer ligner dem, vi har udviklet uafhængigt af Dem. Hvis De med e-mail eller på anden måde sender os meddelelser eller materiale, vil De anses for at have givet os og vores associerede selskaber en evig, verdensomspændende, licensafgiftsfri, uigenkaldelig licens til at anvende sådanne meddelelser eller materiale, som vi anser dem egnede til, herunder ved at give underlicenser til tredjemand. De accepterer, at vi og vores associerede selskaber frit kan benytte ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, som er indeholdt i meddelelser eller materiale, De sender til os, til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke udelukkende udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, der benytter sådanne oplysninger.

3. Adgang til tjenester

3.1 Selvom vi tilsigter, at der normalt er adgang til hjemmesiden 24 timer i døgnet, kan adgangen til hjemmesiden midlertidig, og uden forudgående meddelelse, afbrydes af årsager efter vores skøn, herunder uden begrænsning i tilfælde af systemfejl, -vedligeholdelse eller -reparation eller af årsager, vi ikke kan kontrollere. Vi er ikke i forhold til Dem eller tredjemand ansvarlige for, at hjemmesiden af en eller anden årsag er utilgængelig på et tidspunkt eller i en periode.

3.2 Vi forbeholder os ret til midlertidigt eller varigt at ændre eller fjerne hjemmesiden (eller en del af den) med eller uden forudgående meddelelse, og vi er i forhold til Dem eller tredjemand ikke ansvarlige for en sådan ændring eller fjernelse.

4. Adfærd

4.1 De accepterer, at De ikke vil anvende hjemmesiden til at offentliggøre eller udsende nogen form for materiale, der er: ulovligt, skadeligt, truende, fornærmelig, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, i strid med vores og/eller tredjemands rettigheder og/eller racistisk, etnisk eller på anden måde forkasteligt.

4.2 De accepterer, at De ikke vil:

4.2.1 Uploade eller forsøge på at uploade eller på anden måde tilsende os filer, som indeholder vira, "trojanske heste", orme, cancelbots, ødelagte filer og andre lignende ødelæggende funktioner til websiden eller på anden måde skade, slå fra eller svække websidens virkning eller vores forretning eller forsøge at gøre således; eller

4.2.2 På nogen måde, herunder ved at hacke, spoofing eller ved at omgå eller forsøge at omgå eller nedbryde firewalls eller andre teknologiske eller andre beskyttelser eller sikkerhedsforanstaltninger, få eller forsøge at få uautoriseret adgang til websiden, netværk, der er forbundet med websiden, eller noget indhold.

4.3 Vi skal samarbejde fuldt ud med retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder os om eller tilpligter os at afsløre identiteten på eller lokalisere nogen, der er mistænkt for en lovovertrædelse i forbindelse med anvendelsen af hjemmesiden.

5. Kundeoplysninger

De er ansvarlig for, at de personlige oplysninger, De giver os, er præcise og fuldstændige, og De garanterer, at sådanne oplysninger på alle måder er præcise og fuldstændige. De accepterer at meddele os ændringer af sådanne oplysninger, som De kan få adgang til og opdatere ved at bruge Deres konto.

6. Deres konto og kodeord

6.1 For at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden og/eller afgive en ordre anmodes De om at registrere Dem hos os og oprette en konto. For at gøre dette skal De: oprette et kodeord, give os visse personlige oplysninger, herunder Deres navn og e-mailadresse og andre detaljer (f.eks. Deres postnummer), som vi kan anmode om som led i registreringen, og acceptere, at Deres personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik [http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx]. Som bemærket ovenfor skal De ikke anvende denne hjemmeside eller oprette en konto hos os, hvis De ikke er enig i vilkårene og -betingelserne i vores privatlivspolitik.

6.2 De er ansvarlig for sikkerheden og fortroligheden af Deres kodeord og andre log-in-oplysninger om Deres konto. De accepterer ansvaret for alle aktiviteter, som forekommer på og ved brug af Deres konto. Hvis De på nogen måde mistænker, at andre har fået kendskab til Deres kodeord, og/eller at Deres konto er blevet brugt eller sandsynligvis vil blive brugt uden Deres tilladelse, skal De kontakte os øjeblikkeligt. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der følger af, at De ikke har beskyttet Deres kodeord og/eller andre log-in-oplysninger om deres konto.

7. Links til andre websider

7.1 Links til tredjemands hjemmesider sker udelukkende for Deres bekvemmelighed. Hvis De anvender sådanne links, forlader De hjemmesiden. Vi har ikke gennemset, kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for disse hjemmesider, deres indhold og tilgængelighed. Vi godkender ikke eller gør indsigelser mod sådanne hjemmesider, materiale på sådanne hjemmesider eller resultater opnået som følge af anvendelse af sådanne hjemmesider. Hvis De beslutter at gå ind på en tredjemands hjemmeside, som der er linket til fra hjemmesiden, gør De det helt på egen risiko. Disse hjemmesider kan have deres egne vilkår og -betingelser og privatlivspolitikker, som De bør gennemse, inden De anvender sådanne hjemmesider.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Selvom vi tilsigter, at oplysningerne på hjemmesiden er præcise, fuldstændige og ajourført, kan vi ikke garantere, at det er eller vil være tilfældet. Vi kan altid uden forudgående meddelelse ændre hjemmesiden og/eller de varer og/eller deres priser, som er beskrevet og tilgængelige på hjemmesiden.

8.2 Illustrationer, billeder, vægt, størrelse og beskrivelser på hjemmesiden skal forstås som en overordnet vejledning til vores varer. De anerkender og accepterer, at vi ikke lover, at vores varer er fuldstændig i overensstemmelse med sådan vejledning og uden nogen form for afvigelse. Selvom vi tilsigter, at vores vejledning hjælper og er præcis, er der mange faktorer, såsom mindre ændringer i lageret, igangværende produktudviklinger og endda Deres egen computer eller anden overvågningsteknologi, der betyder, at de egentlige varer kan afvige lidt fra illustrationer, billeder, vægt, størrelse og/eller beskrivelser på hjemmesiden.

9. Ordreprocedure

9.1 Udbuddet af varer på www.tempur.com er alene en opfordring til Dem om at fremsætte tilbud ved at sende os Deres ordre, og aftalen er først endelig, når vi har accepteret Deres tilbud ved at fremsende en afsendelsesbekræftelse til Dem.

9.2 De skal være over 18 år for at afgive en ordre gennem hjemmesiden..

9.3 Hvis De afgiver en ordre gennem hjemmesiden, anerkender vi Deres ordre via e-mail Deres ordre udgør et tilbud fra Dem om at købe de(n) vare(r), der bestilles fra os.

9.4 Vi bekræfter også, om vi har varen(erne) på lager og oplyser en forventet dato for, hvornår vare(rne) leveres til Dem. .

9.5 Efter at vi har bekræftet, at de(n) bestilte vare(r) er på lager, og vi har afgivet en forventet leveringsdato, tager vi betaling fra Dem (ved at anvende de betalingsoplysninger, De gav, da de afgav ordren) for de(n) bestilte vare(r) og sender Dem en bekræftelsevia e-mail på, at varen(erne) er sendt. Denne afsendelsesbekræftelse udgør vores accept på Deres tilbud og indgåelsen af en aftale mellem Dem og os om salg af sådan(ne) vare(r) i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser.

9.6 Vi sørger inden for rimelighedens grænser for, så vidt som vi har mulighed for at gøre dette, at detaljer om Deres ordrer og betaling holdes sikre, men i tilfælde af forsømmelse fra vores side kan vi, dog med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder, ikke holdes ansvarlig for tab, De måtte lide, såfremt en tredjemand får uautoriseret adgang til oplysninger, De har givet ved at gå ind eller afgive en ordre på hjemmesiden.

10. Priser

10.1 De priser, der skal betales for varerne, vises på hjemmesiden. Vi opkræver ikke yderligere betaling for leveringsomkostninger..

10.2 Alle varer på hjemmesiden er inklusive moms. På hjemmesidens produktsider er varerne uden leveringsomkostninger, hvilket ikke vil tillægges, inkl. moms/salgsafgift i hjemmesidens indkøbskurvs- og kasseafsnit.

11. Vores afvisning af ordrer

11.1 Vi kan nægte at acceptere eller gennemføre en ordre efter vores absolutte skøn, herunder uden begrænsning, hvis:

11.1.1 Der er en pris- eller beskrivelsesfejl, når ordren afgives, som er åbenlys og umiskendelig og med rimelighed kan genkendes som en fejlagtig prisangivelse;

11.1.2 Deres betaling afvises;

11.1.3 Vi ikke har tilstrækkeligt lager til at levere den vare, De har bestilt;

11.1.4 Vi ikke leverer til det område, hvori Deres leveringsadresse befinder sig;

11.1.5 Det ikke er muligt eller praktisk for os at levere til, eller vi har andre praktiske bekymringer vedrørende den leveringsadresse, De har givet os, og/eller

11.1.6 Den vare, De forsøger at bestille ikke er til salg gennem hjemmesiden.

11.2 Hvis vi afviser at acceptere en ordre i henhold til denne bestemmelse 11, er vi ikke forpligtet til at tilbyde nogen godtgørelse eller kompensation for tab eller skuffelse, som De måtte have lidt.

12. Betaling

12.1 Vi accepterer betaling med kredit- og kontantkort (Visa, Mastercard, Dankort og) bankoverførsel..

12.2 Medmindre vi tillader Dem at afgive en ordre for en vare(r) ved at betale et depositum og på et senere tidspunkt betale resten af købsprisen for de bestilte varer (i givet fald vil dette være angivet på hjemmesiden, skal der hvad angår alle ordrer ske fuld betaling for varens(ernes) købspris i forbindelse med varens(ernes) afsendelse.

12.3 Alle betalingstransaktioner tjekkes for gyldighed og godkendelse af den relevante udbyder af kort- og servicetjenesterne og/eller af os (og vi kan anvende tredjepartstjenesteudbydere til at foretage sådan godkendelse, som vi vil gøre i overensstemmelse med vores privatlivspolitik på http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx . Hvis Deres kortudsteder/udbyder af betalingstjenester afviser at godkende betaling til os, kan vi ikke holdes ansvarlig for forsinkelse eller afvisning af Deres ordrer.

12.4 Hvis betaling af en eller anden årsag afvises, efter at vi har sendt varer, har vi ret til at anmode Dem om at betale eller at generhverve de(n) relevante vare(r) fra Dem. Vi kan opkræve Dem udgifterne til vores generhvervelse af vare(rne) eller kræve yderligere betaling.

12.5 Vi tilbyder ikke kreditmuligheder for varer købt hos os.

12.6 Vi bevarer fuldt ejerskab og ret til alle varer, der er bestilt fra os, og de overgår ikke til Dem, før vi har modtaget betaling af hele købsprisen for sådanne varer.

13. Levering

13.1 Vi kan kun levere varer til en adresse i [Danmark, brofaste såvel som ikke brofaste øer.. Hvis vi ikke leverer til Deres adresse, og De ønsker at bestille og afhente en vare, skal De venligst kontakte os ved at anvende oplysningerne på [http://www.tempur.dk/KONTAKT.aspx].

13.2 Vi kan kun levere vare fra mandag til fredag (på nær bank-lukkedage og offentlige helligdage), og der skal være en person over 18 år på leveringsadressen, når varen leveres. Når De har afgivet Deres ordre, kan De ikke ændre leveringsadressen. Hvis De ønsker at drøfte en ændring i leveringsadressen, efter De har afgivet Deres ordre, skal De kontakte os hurtigst muligt på http://www.tempur.dk/KONTAKT.aspx .

13.3 Den forventede dato for levering af varen afhænger af, om varen er på lager og på den leveringsadresse, som De har givet os. Selvom vi tilsigter at sikre, at varerne leveres på den forventede leveringsdato, er denne dato kun vejledende, og vi kan ikke garantere, at leveringen vil ske på denne dato.

13.4 De skal kontakte os ved at anvende oplysningerne på http://www.tempur.dk/KONTAKT.aspx] inden den dato, vi har aftalt en forventet leveringsdato med Dem, hvis der er nogle særlige forhold, som kan være relevante for leveringen, herunder, uden begrænsning, forhold vedrørende adgang til Deres leveringsadresse (f.eks. lave broer, snævre veje osv.); og/eller til leveringsadressens ejendom (f.eks. små dørkarme, snævre passager, trin osv.). Træf venligst passende forholdsregler for at bekræfte, om der er sådanne forhold.

13.5 De kan være ansvarlig for at betale os leveringsomkostninger, hvis:

13.5.1 Vi ikke kan gennemføre leveringen, fordi der ikke er en person over 18 år til stede på leveringsadressen på leveringsdatoen til at tage imod varen;

13.5.2 De forsøger at ændre leveringsadressen, efter at varen er afsendt til Dem; og/eller

13.5.3 De ikke i henhold til bestemmelse 13.4 ovenfor oplyser os om særlige forhold, som er relevante for Deres levering.

13.6 Selvom vi vil tilstræbe at gøre det, kan vi ikke garantere, at vi kan, og vi forbeholder os retten til efter vores eget skøn at afvise at:

13.6.1 Flytte nogle af Deres tilstedeværende møbler på leveringsadressen (og sådanne krav for os om at gøre dette er på Deres egen risiko); og/eller

13.6.2 Levere varen til et præcist sted på leveringsadressens område.

13.7 Uanset bestemmelse 12.6, overgår risikoen for en vare til Dem, når vi har leveret den til Dem, og De er ansvarlig for dens forsikring og sikkerhed.

13.8 Vi beklager, at vi ikke kan fjerne eller udsmide nogle af Deres tilstedeværende møbler (herunder uden begrænsninger tilstedeværende madrasser eller puder).

14. Fortrydelsesret

14.1 Medmindre De ikke er en forbruger eller medmindre De har bestilt en vare, som skal fremstilles eller tilpasses individuelt til Dem, og De har accepteret, at fremstillingen/tilpasningen af Deres vare påbegyndes inden Deres 14 dages fortrydelsesret er udløbet, og at De ikke kan fortryde aftalen, når vi er begyndt på arbejdet, har De en fortrydelsesret som beskrevet nedenfor.

14.1.1 De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået varen eller den første levering i hænde. De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den købte vare. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har modtaget varen. Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

14.1.2 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De tilbagesende eller tilbagegive små varer til os i overensstemmelse med bestemmelse 16.2. Det er tilstrækkeligt, at De inden fristens udløb har overgivet det modtagne til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til os. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. gemme kvitteringen for, at De har overgivet varen til postvæsenet mv. med henblik på forsendelse. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De ved større varer, hvor vi har tilkendegivet at ville afhente varerne hos Dem for vores regning, underrette os om, at De har fortrudt aftalen i overensstemmelse med bestemmelse 16.2. Hvis De vil give os underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

14.1.3 De kan også fortryde aftalen ved at undlade at modtage varen ved levering eller undlade at hente den på posthuset mv.

14.1.4 Vi vil hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden 30 dage efter en sådan fortrydelse tilbagebetale beløb, De eller en udbyder af kreditmuligheder måtte have betalt os, som foreskrevet i bestemmelse 12.5, hvad angår varens købspris og eventuelle udgifter til levering af varen til Dem;

14.1.5 De skal tilbagesende varen til os, og vi anmoder Dem om at følge vores tilbagesendelsespolitik, som følger af bestemmelse 16 nedenfor; og

14.1.6 De er forpligtet til at passe rimeligt på varen, indtil den sendes tilbage til os.

14.2 Hvis De ønsker at fortryde, inden varen er leveret, skal De kontakte os ved at anvende oplysningerne på [http://www.tempur.dk/KONTAKT.aspx] (hvis Deres ordre allerede er forberedt til levering, kan vi måske ikke hindre, at varen leveres til Dem)).

14.3 Det er som udgangspunkt en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den. Hvis De ønsker at udøve Deres fortrydelsesret i henhold til bestemmelse 14.1.1, efter at De har modtaget varen fra os, anmoder vi Dem om ikke at anvende varen (udover i forhold til hvad som er påkrævet for at prøve varen), og vi anmoder Dem om at tilbagesende varen med varens indpakning. De har pligt til at opbevare en vare, som vi har påtaget os at afhente i overensstemmelse med bestemmelse 16.2, indtil den afhentes af os. Hvis vi under sådanne omstændigheder ikke afhenter varen inden 3 måneder efter, at vi har modtaget underretning om, at De har fortrudt aftalen, kan De vederlagsfrit beholde den.

14.4 Med forbehold for bestemmelse 14.1.1-14.3, og medmindre De har bestilt en vare, som skal fremstilles eller tilpasses individuelt til Dem, kan De, såfremt De har bestilt en vare, for hvilken vi tilbyder et “prøve”-køb, som beskrevet på hjemmesiden, afbestille Deres ordre på en sådan vare ved på et hvilket som helst tidspunkt inden midnat på den sidste dag i den gældende prøveperiode at meddele os det, og vi vil tilbagebetale Dem eventuelle beløb, De har betalt os og under hensyn til vareprisen, forudsat at:

14.4.1 Vi ikke tilbagebetaler Dem udgifterne til levering af varen til os;

14.4.2 De tilbagesender den pågældende vare til os i overensstemmelse med vores tilbagesendelsespolitik som fastsat i bestemmelse 16 nedenfor;

14.4.3 De kan kun afgive eller afbestille en sådan ordre én gang – De kan ikke bestille den samme eller en lignende vare på prøve igen; og

14.4.4 Et sådant prøvetilbud gælder kun én gang pr. leveringsadresse.

14.5 Med forbehold for bestemmelse 14.1.1-14.3, og medmindre De har bestilt en vare, som skal fremstilles eller tilpasses individuelt til Dem, kan De, såfremt De har bestilt en vare, for hvilken vi tilbyder et "bytte-prøve”-køb, som kan anføres på hjemmesiden bytte den bestilte vare med en anden vare, vi tilbyder ved på et hvilket som helst tidspunkt inden midnat på den sidste dag i den gældende prøveperiode at meddele os det, forudsat at:

14.5.1 De tilbagesender den pågældende vare til os i overensstemmelse med vores tilbagesendelsespolitik som fastsat i bestemmelse 16 nedenfor;

14.5.2 Erstatningsvaren fremgår af vores webside til den samme eller en højere pris end den vare, der skal tilbagesendes, og at De betaler prisforskellen på de to varer, hvis sidstnævnte er tilfældet;

14.5.3 De kan kun afgive og afbestille en sådan ordre én gang – og De kan ikke bestille den samme eller en lignende vare som prøve-bytte igen; og

14.5.4 Et sådant prøvetilbud gælder kun én gang pr. leveringsadresse.

14.6 Hvis De ikke inden for den gældende prøveperiode meddeler os, at De ønsker at afbestille Deres ordre på en vare, som bestemmelse 14.4 og/eller 14.5 gælder for, anses De for at have accepteret den pågældende vare. For yderligere oplysninger om vores prøvevarer, skal De kontakte os ved at anvende oplysningerne på [http://www.tempur.dk/KONTAKT.aspx.

15. Hvis en vare er beskadiget, defekt eller ikke er den, De bestilte

15.1 Behold venligst alle garantioplysninger, som leveres sammen med Deres vare, da de kan være nødvendige, hvis varen går i stykker.

15.2 Vi anmoder Dem om at undersøge den leverede vare inden for rimelig tid, efter at De har modtaget den. Hvis en vare, som De har modtaget fra os, var beskadiget ved leveringen eller udvikler en defekt inden for garantiperioden, skal De meddele os det og sende varen tilbage til os på vores regning enten med post eller ved at anmode om, at vi henter varen hos Dem, og

15.2.1 Vi vil reparere den, hvis det er muligt;

15.2.2 Hvis det ikke er muligt at reparere den, ombytter vi den om muligt med en tilsvarende vare; eller

15.2.3 Hvis det ikke er muligt at ombytte den med en tilsvarende vare, tilbagebetaler vi det beløb, som De eller en udbyder af kreditmuligheder har betalt os, som foreskrevet i bestemmelse 12.5 hvad angår varens købspris og udgifter til levering af varen til Dem.

Hvad angår sådanne tilbagesendelser, anmoder vi Dem om at følge vores tilbagesendelsespolitik som fastsat i bestemmelse 16 nedenfor, dog således at vi altid bærer omkostningerne forbundet hermed.

15.3 Hvis vi opdager, at en vare, De har tilbagesendt til os, fordi den var beskadiget eller defekt, ikke er beskadiget eller defekt, kan vi: sende den tilbage til Dem og ved at anvende de betalingsoplysninger, De gav os, da De afgav Deres ordre, atter opkræve betaling for varen og opkræve betaling for udgifterne for at sende varen tilbage til os og til atter at levere den til Dem.

15.4 Hvis en vare, De har modtaget fra os, ikke er den vare, De bestilte fra os, skal De venligst meddele os det og tilbagesende varen til os på vores regning enten med post eller ved at anmode om, at vi henter varen hos Dem, og

(a) Vi leverer om muligt den vare, De bestilte; eller

(b) Hvis det ikke er muligt at levere den vare, De bestilte, tilbagebetaler vi købsprisen.

Hvad angår sådanne tilbagesendelser, anmoder vi Dem om at følge vores tilbagesendelsespolitik som fastsat i bestemmelse 16 nedenfor, dog således at vi altid bærer omkostningerne forbundet hermed.

16. Returpolitik

16.1 Hvis De ønsker at returnere en vare, skal De anvende vores returformular http://dk.tempur.com/eu_returns_form De kan enten udskrive formularen og sende den til os, eller de kan indsende den online. De vil herefter modtage en e-mail bekræftelse indeholdende et referencenummer, som vi anmoder Dem om at anvende, når De sender varen tilbage til os og i al kommunikation med os (ellers kan vores besvarelse tage længere tid).

16.2 De skal tilbagesende små varer, som uden begrænsning omfatter hovedpuder, puder og andet tilbehør, til den adresse, der er anført i ordrebekræftelsen Hvis større varer er tilgængelige på hjemmesiden kan vi hvad angår disse varer hente varerne hos Dem på vores regning. Hvis De ønsker at drøfte vores mulige afhentning, skal De kontakte os ved at anvende oplysningerne her

16.3 De skal sikre Dem, at alle varer, der returneres, er tydeligt mærkede med Deres navn og ordrenummer, og at De får et bevis på en forsendelseskvittering, hvis De sender en vare til os.

17. Tilbagebetalinger

17.1 Vi foretager tilbagebetalinger til Dem i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser ved at anvende den samme betalingsmetode, som De anvendte, da De afgav ordren. Bemærk venligst, at vi ikke kan påvirke noget af tilbagebetalingen, efter at vi har afgivet ordren til banken, og at banker kan tage op til 5 dage med at behandle en sådan tilbagebetaling.

18. Vareanvendelse

18.1 De accepterer kun at anvende varerne til deres normale og egnede anvendelse og ikke at forandre eller ændre eller på anden måde gribe ind i dem.

18.2 De accepterer at følge producentens vejledning, som leveres med varen, og ikke at anvende varerne på en letsindig eller skødesløs måde.

19. Ansvar

19.1 Nedenstående vilkår og -betingelser udelukker eller begrænser ikke vores ansvar for:

19.1.1 Død eller personskade forårsaget af uagtsomhed;

19.1.2 Svig; eller

19.1.3 Ansvar efter den danske købelovs § 80, stk. 1 og/eller lovbestemt ansvar eller andet ansvar, som ikke kan fraskrives i henhold til gældende ret.

19.2 Med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder tages følgende forbehold:

19.2.1 Hjemmesiden og indholdet fremlægges “som det er” uden nogen form for garanti;

19.2.2 Varerne er af tilfredsstillende kvalitet og egnede til det formål, de gøres tilgængelige for (dvs. ikke-kommerciel anvendelse i husholdningen, medmindre andet aftales mellem Dem og os); og

19.2.3 Vi udelukker alle andre udtrykkelige og implicitte fremstillinger, garantier, betingelser og andre vilkår med forbindelse til hjemmesiden, indholdet og varerne.

19.3 Med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder skal vores totale ansvar, uanset om det følger af kontrakt, en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller af en tilsidesættelse af en lovbestemte forpligtelse eller på nogen anden måde for os, vores koncernselskaber og befuldmægtigede, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte, aktieholdere eller vores agenter eller nogen af dem for et hvilket som helst tab eller skade, De eller en tredjemand kan påføres i forbindelse med disse salgsvilkår og -betingelser, være begrænset til det største af:

19.3.1 Det beløb, De har betalt for varen; og

19.4 Med forbehold for Deres ufravigelige rettigheder skal vi, vores koncernselskaber og de befuldmægtigede, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte, aktieholdere og agenter eller nogen af dem, uanset om det følger af kontrakt, en skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller af en tilsidesættelse af en lovbestemt forpligtelse eller på anden måde i forbindelse med disse salgsvilkår og -betingelser ikke være ansvarlige for:

19.4.1 Indirekte eller straffende tab eller skade samt følgetab og -skade;

19.4.2 Tab, der skyldes eller opstår i forbindelse med tab af indtægter, overskud, goodwill, data, kontrakter, valutaanvendelse eller afbrydelse af forretning;

19.4.3 Tab som følge af brug af websiden, herunder uden begrænsning i forbindelse med brug, manglende mulighed for at bruge eller resultaterne af at bruge hjemmesiden, hjemmesider forbundet med hjemmesiden eller materiale på sådanne hjemmesider, herunder, men ikke begrænset til tab eller skader som følge af vira, der kan påvirke Deres computerudstyr, software, data eller anden ejendom som følge af Deres adgang til, anvendelse af eller søgning på hjemmesiden eller Deres downloading af materiale fra hjemmesiden eller hjemmesider forbundet med hjemmesiden;

19.4.4 Tab som følge af ikke at anvende varerne på normal og passende vis eller ved at ændre varerne, af ikke at følge vores og/eller producentens vejledning eller anvende varerne på letsindig eller skødesløs vis; og/eller

19.4.5 Som følge af ikke at opfylde en forpligtelse, som vi har over for Dem i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser, herunder uden begrænsning manglede levering eller forsinkelse i leveringen af varerne, der skyldes begivenheder eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning industrielle tvister, tekniske vanskeligheder, fejl eller forsinkelse i kommunikationsnetværk, terrorhandlinger eller strømafbrydelser.

20. Ugyldighed og fraskrivelse

20.1 Hvis en del af disse salgsvilkår og -betingelser ikke kan håndhæves (herunder betingelser, hvori vi begrænser/udelukker vores ansvar over for Dem), påvirkes muligheden for at håndhæve andre dele af disse salgsvilkår og -betingelser ikke.

20.2 Hvis De tilsidesætter disse salgsvilkår og -betingelser, og vi ikke skrider til handling over for Dem, har vi stadig ret til at håndhæve vores rettigheder i forhold til Dem i forbindelse med denne tilsidesættelse, og til at anvende vores rettigheder i alle andre situationer, hvori De tilsidesætter disse salgsvilkår og -betingelser.

21. Tredjemandsrettigheder

Med undtagelse af vores associerede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, ledere, ansatte eller repræsentanter har en person, som ikke er part i disse salgsvilkår og -betingelser, ingen lovbestemt ret eller andre rettigheder til at håndhæve disse, for så vidt en sådan ret lovligt kan udelukkes.

22. Ophør og beståen

22.1 Begge parter kan med undtagelse af en ordre fra Dem, som vi har accepteret i henhold til bestemmelse 9, til enhver tid bringe en aftale i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser til ophør efter skriftlig meddelelse til den anden part.

22.2 Denne bestemmelse 22 og bestemmelse 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 18, 19, 20, 21, 23, 24 og 25 består efter, at en aftale i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser er ophørt af en hvilken som helst årsag.

23. Overdragelse

23.1 Vi forbeholder os ret til at overdrage eller viderekontrahere nogle eller alle rettigheder og forpligtelser i henhold til disse salgsvilkår og -betingelser. Disse salgsvilkår og -betingelser er personlige for Dem, og De indgår dem for egen skyld og ikke for nogen tredjemand.

24. Lovvalg

24.1 Disse salgsvilkår og -betingelser er omfattet af og skal fortolkes efter dansk ret. Forbrugere fratages dog ikke den beskyttelse, som tilkommer dem i medfør af ufravigelige regler i loven i det land, hvor forbrugerne har deres bopæl - dvs. Danmark.

25. Hele aftalen

25.1 Disse salgsvilkår og -betingelser udgør sammen med privatlivspolitikken [http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx hele aftalen vedrørende Deres brug af hjemmesiden og Deres ordre gennem hjemmesiden af varer fra os, og erstatter tidligere aftaler mellem Dem og os vedrørende Deres brug af hjemmesiden og/eller Deres bestilling af denne vare.

25.2 Intet, som en salgsperson siger på vores vegne, kan forstås som en afvigelse af disse salgsvilkår og -betingelser og/eller privatlivspolitikken [http://www.tempur.dk/BESKYTTELSE-AF-PERSONDATA.aspx eller som en godkendt erklæring om arten og kvaliteten af de varer, som vi udbyder til salg. Vi har med undtagelse af bedrag eller svigagtig fejlerklæring intet ansvar for en sådan erklæring.

26. KLAGE PROCEDURE OG IKKE RETSLIGE KONFLIKT AFGØRELSER

26.1 Hvis du ikke har fundet en tilfredsstillende løsning på din klage ved at kontakte os via 63 40 10 40 eller kundeservice@tempursealy.com, forpligter vi os til at prøve og finde en løsning gennem en kvalificeret instans for afgørelse af forbruger klager. Forbrugerombudsmanden er autoriseret til at modtage alle forespørgsler for ikke retslige forbruger klager. Denne vil enten selv tage sig af sagen eller sende den videre til den korrekte instans. Forbrugerombudsmanden kan kontaktes via dette link: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/

26.2 Ydermere vil vi gerne informere om eksistensen af "Online Dispute Resolution" platformen for den europæiske kommission. Hvis du ønsker at indsende din henvendelse online kan du ansøge om ikke retslig konfliktløsning via http://ec.europa.eu/odr

27. Facebook konkurrencebetingelser d. 20.11.2022

KONKURRENCENS LÆNGDE

Konkurrencen løber fra 20.11.2022 00:00 – 15.12.2022 12:00

PRÆMIE:

Der udvælges 1 vinder på hhv. Facebook og Instagram, hvor der vil blive trukket lod om præmien.

1 x valgfri TEMPUR topmadras (standardstørrelser) 2 x valgfri TEMPUR hovedpuder

Præmien har en samlet værdi af op til 17.999 kr. og kan ikke ombyttes til udbetaling af pengebeløb.

BETINGELSER
Hvem kan deltage?
 • Du skal være minimum 18 år for at deltage.
 • Du skal være bosiddende i Danmark.
 • Medarbejdere i TEMPUR Sealy Danmark A/S og MediaCom må ikke deltage i konkurrencen.
Hvordan deltager man?
 • Du deltager i konkurrencen ved at like opslaget og tilmelde dig vores nyhedsbrev http://eepurl.com/dupToz.
 • Vinderen vil blive kontaktet direkte via Facebook og Instagram i indbakken og mail, og er pålagt at sende en privat besked til vores Facebook/instagram side. Her vil vi efterspørge vinderens personlige informationer og adressen til personen eller husstanden, som præmien skal leveres til.
 • Vinderen vil blive fremhævet ved, at vi skriver en kommentar i kommentarfeltet, hvor vinderen vil blive fremhævet og lykønsket.
 • Hvis vinderen ikke sender os en privatbesked indenfor 7 arbejdsdage, vil vedkommende miste rettigheden til præmien, og der vil i stedet blive valgt en ny vinder.
 • Konkurrencedeltagelsen er kun tilgængelig på Facebook og Instagram:
Brug af personlige oplysninger:
 • Ved at deltage i konkurrencen, accepterer du retningslinjerne nedenfor omkring brug og opbevaring af din persondata.
 • Når du deltager i konkurrencen, accepterer du, at TEMPUR Sealy Danmark A/S kan registrere alle nødvendige informationer om dig som deltager i konkurrencen.
 • Oplysningerne du giver som en del af konkurrencen vil kun blive brugt til administration af konkurrencen, og vil af samme årsag blive videregivet til TEMPUR Sealy A/S tredjeparts serviceudbydere, MediaCom som bistår TEMPUR Sealy A/S i afholdelse af konkurrencen.
 • TEMPUR Sealy Danmark A/S er forpligtet til at beskytte deltagernes privatliv. Alle personlige oplysninger, der overføres i løbet af registreringen, lagres under trygge forhold. Vi lagrer kun oplysningerne, indtil vinderen har modtaget sin præmie. Når konkurrencen er færdig og den endelige vinder har modtaget præmien, slettes alle persondata om enhver konkurrencedeltager.
 • Du har ret til indsigt, berigtigelse, sletning af dine data, samt ret til at indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby tlf: 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk
SKAT

Det er vinderens eget ansvar at indregistrere og betale skat af præmien.

SUPPLERENDE
 • Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andet.
 • TEMPUR Sealy Danmark A/S kan ikke blive holdt ansvarlig for nogen form for trykfejl.
 • Hvis der er nogen mistanke om snyd, så har TEMPUR Sealy Danmark A/S rettigheder til at kontrollere og udelukke konkurrencedeltagere.
 • TEMPUR Sealy Danmark A/S fastholder retten til at fjerne ord og billeder af anstødelig karakter.
ARRANGØR AF KONKURRENCEN
TEMPUR Sealy Danmark A/S
Vestergade 11
5000 Odense C
kundeservice@tempursealy.com
Tlf: 63 40 10 40

Facebook er ikke involveret i denne konkurrence, hverken hvad gælder administration, sponsorat eller i nogen anden form.